Детска група "Смехоран"

Детска група "Смехоран"

Детска група "Смехоран"

                  

Двадесет и пет сме малки Смехоран

и с конкурс тук всички сме избрани,

    цял ден учим, пеем и се смеем,

        всички дружно си живеем.

Госпожите учат ни да бъдем шампиони-

         добри деца за милиони!

 

 Мисията на учителите е да научат децата на добродетели, на неписаните закони, защото когато си разорал почвата и си я наторил добре, засадените сменца покълват, растат и дават здрави и сочни плодове.

В работата си използваме много песни и физически упражнения. Говорим много за здравословното хранене и учим децата да се хранят по този начин.

Ние усвояваме знания чрез средствата на природата, а когато е възможно и сред нея. Човек започва своето учение от природата:от изворите, тревите, планините...

Тази година разработихме един проект, който озаглавихме "Осинови дърво".Децата /на групички по 4-5/„осиновяват“ определено дърво, което се намира близо да занималнята. Редовно те наблюдават промените и израстването на дървото. Забелязват разликите при смяна на сезоните и наблюдават въздействието на дъжда, вятъра и други метеорологични явления.

 Главната ни цел е децата „ да забелязват“ това, което е около тях и да обръщат внимание на това, което се случва през цялата година. Децата , по природа са добри и отзивчиви и е хубаво сами да се научат да преценят кое е добро и кое – лошо, наблюдавайки как природата се справя.